Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

chybamamaspergera
-Co to jest samotność? -spytał mnie mój młodszy brat.
-Samotność to jest to, kiedy po całym dniu włączasz telefon i nie widzisz żadnej wiadomości. Po prostu nikt się Tobą nie interesuje.
— autor nieznany
chybamamaspergera
Gdyby było tak dobrze jak jest niedobrze, to by było bardzo dobrze.
— Rafał Wojaczek

June 15 2017

chybamamaspergera
chybamamaspergera
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?

April 17 2017

chybamamaspergera
I przychodzi taki dzień, że przestaje Ci zależeć. Nie tylko na nim, ale na wszystkim. Wszystko przestaje być ważne i traci sens.Nie rozumiesz po co się budzisz, po co zasypiasz. Przecież i tak nie masz dla kogo.
Reposted fromunforgiving unforgiving viatylkotobie tylkotobie
chybamamaspergera
1134 a30e
Reposted fromkrzysk krzysk viaillumination illumination
chybamamaspergera
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
chybamamaspergera
7055 cfb6 500
Reposted fromkyte kyte viarichardth richardth
chybamamaspergera
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viatazniebieskimi tazniebieskimi
chybamamaspergera
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej 
— Marcin Świetlicki "Tak, kawiarniany dekadentyzm"
Reposted fromnezavisan nezavisan viagdziejestola gdziejestola
chybamamaspergera
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus vialonelypassenger lonelypassenger
chybamamaspergera
8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viawabnicu wabnicu

April 09 2017

chybamamaspergera
chybamamaspergera
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult
chybamamaspergera

April 07 2017

chybamamaspergera
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaister ister

April 03 2017

chybamamaspergera
Nie miałam przedtem pojęcia, że można myśleć o kimś bez przerwy, że ktoś może wiecznie skakać po twoich myślach jak jakiś akrobata.
— Cecelia Ahern
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viashitsuri shitsuri
chybamamaspergera
2661 2801
2180 6213 500
Reposted frommeirelav meirelav viasadporn sadporn
chybamamaspergera
2347 3ad4
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl