Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2018

7262 f321 500
chybamamaspergera

January 17 2018

chybamamaspergera
chybamamaspergera
chybamamaspergera
chybamamaspergera
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viapersona-non-grata persona-non-grata
chybamamaspergera

December 02 2017

chybamamaspergera
2608 4d21 500
Reposted fromnaelienn naelienn viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
chybamamaspergera
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viaknowyourworth knowyourworth
chybamamaspergera

September 25 2017

9993 009b 500
Reposted fromdivi divi viabajaderra bajaderra
chybamamaspergera
8481 2816 500
Reposted fromTriforce Triforce viapikkumyy pikkumyy

August 27 2017

3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

chybamamaspergera
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
chybamamaspergera
CHCĘ POWIEDZIEĆ CI WIECZOREM, 
ŻE NIC INNEGO OPRÓCZ CIEBIE 
NIE MA W MOICH MYŚLACH.

July 26 2017

chybamamaspergera
chybamamaspergera
chybamamaspergera
chybamamaspergera
Następnym razem jak bede chciał się do kogoś zbliżyć to pierdolnij mnie w łeb
Reposted frompanmrok panmrok viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl